Liên đội trường TH Quảng Minh B tham gia thi tìm hiểu Luật trẻ em.

Tháng Mười Hai 30, 2019 8:47 sáng

Thực hiện hướng đã chỉ đạo của Thị đội Ba Đồn, Liên đội trường TH Quảng Minh B đã tổ chức cho các Đội viên thi tìm hiểu về Luật trẻ em. Cuộc thi đã thu hút đông đảo các Đội viên khối 3, 4, 5 tham gia. 

Với sự hướng dẫn của thầy Tổng phụ trách và thầy giáo bộ môn Tin học. Các em đã tạo được tài khoản đăng nhập cho mình và tham gia thi. Qua sự tìm hiểu, được biết không chỉ thi ở trên trường, một số em ở nhà có máy tính cũng đã tham gia luyện tập và thi tại nhà.

Địa chỉ trang Web thi tìm hiểu luật trẻ em: https://luattreem.vn/

5990ae1e8ec3779d2ed2

 

759fc6d7e70a1e54471b

 

37a94f966e4b9715ce5a

8d014f756ea897f6ceb9