Nhà trường tổ chức đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho học sinh trước khi vào lớp

Tháng Tám 23, 2021 8:34 chiều

 

Y tế phối hợp với các đồng chí trong chi đoàn thực hiện đo thân nhiệt và sát khuẩn tay cho học sinh trước khi vào lớp. Bên cạnh đó nhà trường hướng dẫn CB, GV, NV và học sinh luôn thực hiện 5k để chung sống an toàn với đại dịch COVID-19.

5ky tế đo thân nhiệt (2)