Dạy tiết trại đọc thư viện

Tháng Ba 9, 2021 8:38 sáng

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH QUẢNG MINH B                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN

 

 

Căn cứ công văn số 126/PGDĐT-GDTH, ngày 12 tháng 10 năm 2020 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021;

Ban giám hiệu trường Tiểu học Quảng Minh B xây dựng kế hoạch chuyên đề trại đọc thư viện như sau:

 1. Mục đích và nội dung chuyên đề:
 2. Mục đích chuyên đề:

Giúp giáo viên :

– Nắm vững được phương pháp, hình thức tổ chức, quy trình tiết trại đọc thư viện.

 1. Nội dung chuyên đề:

Bước 1: Tổ chức trò chơi (10 phút)

Bước 2: Múa hát (10 phút )

Bước 3: Chương trình (3-5 phút)

Bước 4: Giờ đọc chuyện (15 phút) (đặt câu hỏi cho học sinh trước khi đọc chuyện, trong khi đọc chuyện và sau khi đọc chuyện )

Bước 5: Giờ hoạt động (Ôn kiến thức và đọc hiểu cho học sinh ) (15 phút)

Bước 6: Làm và mang về (15 phút)

Bước 7: Viết nhật ký (10 phút)

Bước 8: Đọc riêng và đọc cặp (10 phút)

 1. Kế hoạch chuyên đề:
 2. Thành phần:

– BGH nhà trường chỉ đạo.

– Toàn thể GV.

 1. Thời gian: 01 buổi chiều thứ 2 ngày 8 tháng 3
 2. Địa điểm: Thư viện nhà trường.
 3. Giáo viên dạy .

– Đ/C Nguyễn Cảnh Toán dạy bài Sọ Dừa

 1. Kinh phí: Theo chế độ quy định hiện hành.
 2. Tổ chức thực hiện:
 3. Ban giám hiệu và cán bộ thư viện chuẩn bị CSVC.
 4. Các GV được phân công dạy chuẩn bị nội dung tiết dạy.
 5. Chỉ đạo thực hiện trong năm học 2020-2021.

Trên đây là Kế hoạch triển khai chuyên đề tiết trại đọc thư viện trường Tiểu học Quảng Minh B năm học 2020- 2021.

Quảng Minh, ngày 5 tháng 3 năm 2021

Nơi nhận:                                                               P.HIỆU TRƯỞNG

– BGH nhà trường;

– Chuyên môn;

– GVCN;

– CBThư viện.                                                         Hoàng Thị Hoài Nhớ

DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA TIẾT TRẠI ĐỌC

157629766_918204638927630_1848685673507851239_n
157717007_2788786988051722_7305203043705279596_n

 

158438419_440094153998632_4439159786648451478_n

157710754_558233965150394_1547483008528250201_n 158134012_4006221749417485_8277482751091792694_n
158858706_755088925437114_7795569201509323817_n