Cô ng tác khắc phục hậu quả sau lũ của trường TH Quảng Minh B

Tháng Mười 26, 2020 3:13 chiều

Lũ vừa rút CB, GV, NV và  các Đ/c Bộ đội, các chiến sĩ công an, 40 bạn đoàn viên thanh niên của Thị đoàn, thu dọn vệ sinh, lau chùi, thu gom rác thải, sắp xếp lại đồ dùng, trang thiết bị, dụng cụ học tập tại trường TH Quảng Minh B để sớm ổn định tình hình, giúp các em học sinh sớm trở lại trường học.122848269_682981062382008_168185865405006085_n

 

122811177_985482031929314_4956634081697398220_n

122823455_712806282915471_2913273317233188082_n (1)

122821132_819575918776195_8514296977276118068_n122914213_691184218191867_2421477593974544021_n

122596794_642668729778098_6083759640893374989_n122641390_750837669107114_6903280455688350830_n122727080_420132342313994_2708746310430146353_n122578252_1664486480395272_8682003434042742245_n