Các hoạt động tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 8

Tháng Tư 19, 2021 10:07 sáng

Thực hiện theo kế hoạch số 393/KH-UBND tỉnh ngày 18/3/2021; kế hoạch số 1056/KH-SGDĐT ngày 26/ 3/2021; kế hoạch 424/KH-UBND ngày 23/3/2021 của UBND Thị xã ba đồn; Kế hoạch số 45/KH-PGD ngày 24/3/2021  về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 , hôm nay trường TH Quảng Minh B  tổ chức ngày hội đọc sách nhằm giới thiệu nguồn tri thức mà thư viện hiện đang lưu giữ. Ngày hội nhằm tạo nên không gian văn hoá, vui tươi bổ ích cho tất cả bạn đọc, và những ai yêu quý sách.
Sau đây là một số hoạt động diễn ra chào mừng ngày sách Việt Nam lần thứ 8:

1. Chào cờ:174156389_285735356596639_8667077390665243123_n

 

2. Văn nghệ chào mừng:

 

172735254_285735536596621_313794833370402819_n

 

3. Phát biểu khai mạc ngày hội đọc sách lần thứ 8:
174438468_285735633263278_2563666361334060069_n

4. Phần thi kể chuyện theo sách

174158293_285735789929929_8984763214531138345_n 174115969_285735916596583_3110604579844096668_n 174107720_285736523263189_4425834819457860744_n 175407195_285735483263293_6761633028622768735_n 173888287_285736476596527_6241207319980127368_n 172934221_285735979929910_355732803980643947_n 172697564_285735816596593_8787234638812694593_n

175839217_285736426596532_5187127766686936857_n 174220403_285735936596581_1709681313033708884_n

173202745_285736343263207_4971204542936959117_n

5. Phần thi Vẽ tranh theo sách:

175717638_285736146596560_3755569951630068052_n 174600960_285736046596570_3378811402636398274_n 174691000_285736586596516_3491589155679332722_n 175410100_285735606596614_8884194288481837388_n 172928252_285735883263253_296979255153309149_n 172474845_285735769929931_1910803517784758583_n 173553797_285735719929936_1194734954443036960_n 173272340_285735733263268_1825805631000539770_n

 

6. Đọc sách:

174214991_2914077375543296_3655710311016605684_n 175652736_895005894688701_1622206210731161998_n