Trường TH Quảng Minh B tổng kết năm học 2019-2020

Tháng Bảy 12, 2020 6:01 chiều

             Mới ngày nào tiếng trống khai trường như vừa mới điểm, vậy mà giờ đây năm học 2019 – 2020 đã kết thúc thắng lợi, nhìn lại 9 tháng học đã qua, dưới sự chỉ đạo của BGH nhà trường, sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương đặc biệt là sự đồng thuận của hội phụ huynh học sinh, thầy và trò trường TH Quảng Minh B chúng tôi đã thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy-học tập của mình, gặt hái được nhiều thành quả đáng được ghi nhận tổng số HS khen thưởng của nhà trường 129 em trong đó HTXS: 52 em; HTT: 77 em; CB, GV, NV: HTXS: 3 Đ/c; HTT: 10 Đ/c.

IMG_2099 IMG_2101 IMG_2125 IMG_2129