Báo cáo hoạt động Tháng 2/2018

Tháng Ba 1, 2018 2:34 chiều

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH QUẢNG MINH B Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-Tr Quảng Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 2
NĂM HỌC 2017 – 2018

I. Báo cáo tình hình hoạt động tháng vừa qua
1. Tình hình duy trì số lượng
Tổng số học sinh: 188HS/ 9lớp (Tăng/giảm, lý do cụ thể từng khối: Không).
Sau nghỉ tết Nguyên Đán cán bộ, giáo viên trở lại trường: 19/19: 100 %. Học sinh: 185/188, vắng 3 em, lý do: Ốm.
2. Hoạt động giáo dục:
– Việc thực hiện chương trình, kế hoạch: Hoàn thành chương trình tuần 24.
– Các hoạt động chuyên môn trong tháng:
+ Trong tháng tổ chức sinh hoạt chuyên môn 2 lần: Dạy thể hiện chuyên đề phân môn tập tập làm văn lớp 2 . Người thực hiện đ/c Hồ Thị Anh Đào. Tổ chuyên môn: Giải pháp nâng cao chất lượng đại trà.
+ Kiểm tra toàn diện 1 đồng chí: Xếp loại khá.
+ Dự giờ chia sẻ giờ dạy: Hiệu phó: 14 tiết.
+ Tổ chức dạy thực tập: 4 tiết. Xếp loại tốt: 2 tiết; khá: 2 tiết.
+ Kiểm tra chuyên đề: Phát triển năng lực học sinh trong dạy học: 4 đồng chí: Tốt: 1; khá: 2; TB:1.
+ Bồi dưỡng học sinh giỏi: Môn Tiếng Anh 6 em trong đó khối 4: 3em; Khối 3: 3 em; Bồi dưỡng chữ viết đẹp khối 5: 5 em; khối 4: 4 em; khối 3: 6 em; khối 2: 4 em; Khối 1: 5 em.
+ Khảo sát chất lượng môn toán khối 3, kết quả: Hoàn thành: 37/45 đạt: 80 % , môn toán khối 1, kết quả: Hoàn thành: 38/46 đạt: 80,4 %.
+ Bồi dưỡng các môn thi hội khỏe phù đổng: 12 em. Chuẩn bị tốt các điều kiện dự thi Hội khỏe phù đổng cấp thị.
+ Tham gia hội thi OTE cấp thị ngày 30/01/2018: Kết quả đạt thấp.
3. Thực hiện các phong trào các hoạt động trong tháng:
+ Phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân mới 2018.
-Tổ chức tháng học tốt, tuần học tốt, giờ học tốt mừng Đảng 88 tuổi, mừng Xuân mới.
– Các tiết dạy tiêu biểu trong tháng: Đ/c Nhớ; Đ/c Anh; Đ/c Bông; đ/c Liệu.
– Một số lớp tiêu biểu trong phong trào học tập trong tháng 1B; 2A; 4; 3B; 5B.
– Phong trào xây dựng nếp sống văn hóa văn minh trường học: Tổ chức trồng cây đầu xuân, trồng bổ sung và chăm sóc hoa; vệ sinh sạch sẽ thường xuyên lớp học và khu vực phong quang, giáo dục lễ phép chào hỏi, cách xưng hô, giao tiếp, nói lời hay làm việc tốt trong học sinh.
4. Công tác đội, sao:
+ Liên đội tổ chức tháng học tốt, tuần học tốt, giờ học tốt Đảng 88 tuổi, mừng Xuân mới.
+ Triển khai hoạt động chủ điểm tháng 2: Tự hào truyền thống cách mạng; Tập dân vũ cho học sinh toàn trường và một số trò chơi dân gian.
+ Kiểm tra tư cách người đội viên, nhi đồng.
+ Đội viên, nhi đồng tích cực tham gia tốt bồi dưỡng chữ viết, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.
+ Tích cực tập luyện các môn thi hội khỏe phù đổng cấp thị.
+ Tiếp tục thi đua chăm sóc bồn hoa; vệ sinh khu vực, thu gom và xữ lý rác thải.
+ Chăm sóc mộ bà mẹ Việt nam anh hùng tại thôn Tân Định.
5. Công tác Thư viện, Thiết bị, GD thể chất và Y tế học đường
a. Thư viện:
Tiếp tục phát động ủng hộ xây dựng tủ sách dùng chung.Tổ chức đọc sách tại thư viện và đọc sách tại góc thư viện các lớp vào đầu buổi và các giờ nghỉ.
b. Thiết bị: Tiếp tục triển khai kế hoạch làm sử dụng đồ dùng tự làm; phục vụ mượn thiết bị đồ dùng dạy học trong tháng có 14/14 GV mượn và sử dụng đồ dạy.
c. GD thể chất:
+Dạy đủ số tiết /tuần cho các khối lớp chương trình thể dục chính khóa;
+ Tổ chức trò chơi dân gian;
+ Triển khai chương trình chống đuối nước;
+ Triển khai tập bài thể dục cho học sinh tiểu học tổ chức hoạt động giữa buổi;
+ Bồi dưỡng đội tuyển dự thi các môn hội khỏe phù đổng.
d. Y tế học đường:
+ Tuyên truyền phòng ngừa dịch bệnh vào các buổi chào cờ, vào buổi phát thanh chương trình măng non của đội;
+ Kiểm tra trực nhật vệ sinh, hướng dẫn học sinh thu gom và xữ lý rác thải.
6. CNTT
– Về tăng trưởng thiết bị, phần mềm CNTT: Tập huấn cài đặt phần mềm kế toán
– Số bài được đưa lên trang website: 5 bài.
– Các hoạt động khác: Khai thác nội dung, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên, tham khảo đổi mới phương pháp dạy học qua các tiết dạy trên mạng.
– Các tiết UDCNTT trong tháng: 10 tiết.
7. Công tác tài chính, CSVC:
– Việc thực hiện thu nộp:……………………………………………………….
– Các công trình được triển khai xây dựng, tu sửa trong tháng (Tên công trình, vốn đầu tư, mức kinh phí, nguồn kinh phí…): Không.
– CSVC, thiết bị dạy học được mua sắm trong tháng: không.
8. Đội ngũ
Số lượng hiện có 19 (Biên chế:16; hợp đồng: 3 trong đó có 2 GV hợp đồng, 1 giáo viên dạy tin, 1giáo viên dạy 9 môn và 1 giáo viên TPT); Giảm: 01, lý do: Đồng chí hiệu trưởng nghỉ hưu theo chế độ. (biến động) so với tháng trước….(lý do chuyển đi/chuyển đến/ nghĩ hưu/ hợp đồng mới/nghỉ sinh/nghỉ không lương…..).
II. Kế hoạch hoạt động tháng tới:
Các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3
1, Tổ chức hoạt động thi đua lập thành tích mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ chí Minh; Tổ hội thảo sinh hoạt tổ chuyên môn: Chia sẻ kinh nghiệm phụ đạo học sinh yếu; Quyết tâm nâng cao chất lượng đại trà; Tập trung nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh năng khiếu chuẩn bị các hội thi: Hội khỏe phù đổng cấp thị; Ngày hội học sinh tiểu học.
2, Duy trì sĩ số trong tháng 188/188. Tiếp tục có các giải pháp duy trì sỉ số nâng cao chất lượng giáo dục cũng cố và duy trì các chuẩn PCGDTH. Tiếp tục cập nhật bổ sung thông tin hồ sơ phổ cập.
3, Duy trì và thực hiện tốt các nền nếp dạy – học, nền nếp họat động đội, sao, hoạt động ngoài giờ lên lớp, trực nhật vệ sinh.
4, Nâng cao hiệu quả, chất lượng giờ dạy trên lớp, thực hiện tốt đổi mới phương pháp dạy học; giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong các môn học. Phấn đấu hoàn thành chương trình kế hoạch dạy, học từ tuần 25 đến tuần 28 của năm học.
Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh khối 3,4.
Tham gia thi Hội khỏe phù đổng cấp thị.
5, Tăng cường khai thác sử dụng các thiết bị dạy học hiện có, soạn giáo án điện tử dạy thể hiện trên máy chiếu phần tích cực vào việc đổi mới phương pháp dạy học, kích thích hứng thú học tập, nâng cao chất lượng hiệu quả học tập của học sinh.
6, Tập trung đổi mới phương pháp quản lý, đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện kế hoạch tháng đảm bảo nội dung trọng tâm và đảm bảo chất lượng.
7, Bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực dạy học cho giáo viên. Dự giờ chia sẻ việc dạy học phát triển năng lực cho học sinh, dạy học phân môn tập làm văn khối 2 đến khối 5.
8, Bồi dưỡng các chuyên đề : Chuyên đề dạy học môn toán từ khối 1 đến khối 5, chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học; Chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên.
9, Tổ chức thực hiện kế hoạch kiến tập, thực tập, kiểm tra nội bộ hoàn thành có chất lượng chỉ tiêu đề ra trong tháng, dự kiến thực tập, thao giảng : 12 tiết, Kiểm tra 1 chuyên đề, kiểm tra toàn diện 2 – 3 giáo viên.
10, Tiếp tục triển khai kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu các lớp từ lớp 1 đến lớp 5. Nâng cao chất lượng dạy học trong tháng 3.
11, Thư viện thiết bị tăng cường kiểm tra bảo quản, sử dụng đồ dạy. Triển khai thực hiện giới thiệu sách và tổ chức đọc sách.
– Trang trí, sắp xếp lại thư viện. Hoàn thiện hồ sơ thư viện.
– Kiểm tra hoạt động thư viện góc lớp tuyên truyền giới thiệu sách mới. Tiếp tục phục vụ bạn đọc theo lịch. Phân công tổ cộng tác viên thư viện kiểm tra việc đọc truyện giờ ra chơi của các lớp. Đánh giá, tổng hợp kết quả số lượng bạn đọc để xếp thi đua hàng tuần.
12, Kế toán văn phòng:
Chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ cho quyết toán tháng, hoàn thành hồ sơ theo giỏi tài sản cơ sở vật chất. Hoàn thành các biểu báo cáo.
Lập sổ theo dõi nhận và xữ lý công văn đi, đến báo các kịp thời cho lãnh đạo nhà trường để có phương án xữ lý thông tin kịp thời.
Xây dựng các nội dung các văn bản do lãnh đạo nhà trường phân công trong tháng.

13. Y tế: Tiếp tục theo dõi khám chưa bệnh học sinh, theo dõi vệ sinh phong quang, vệ sinh môi trường; tham gia với đội TNTP đánh giá xếp loại vệ sinh của các lớp hàng tuần.
– Kiểm tra vệ sinh các lớp học, nhà vệ sinh. Làm hồ sơ theo dõi sức khỏe cho học sinh. Làm hồ sơ, sổ sách y tế; Sơ cứu và chăm sóc học sinh bị bệnh.
14, Hoạt động đội: Triển khai chủ điểm tháng 3, tổ chức hoạt động thể dục giữa giờ hoạt động sao, nâng cao chất lượng vũ điệu dân vũ. Tiếp tục duy trì hoạt động thi đua trong tháng. Tổ chức chăm sóc nhà bà mẹ VN Anh hùng. Hưởng ứng phong trào quyên góp xây dựng tủ sách truyện, tổ chức kết nạp đội viên khối 3.
15. Kiểm tra công tác thu thập minh chứng kiểm định chất lượng. Đẩy mạnh công tác chăm sóc cây hoa, thực hiện tốt vệ sinh học đường.
III. Đề xuất, kiến nghị: Không.
Nơi nhận: P. HIỆU TRƯỞNG
-Tổ TH phòng để báo cáo.
– CM – TCM trường để triển khai.
– Lưu: VP
Hoàng Thị Thái Nguyên