Liên hệ

Trường Tiểu học Quảng Minh B

Địa chỉ:  xã Quảng Minh, TX Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Người phát ngôn: Hoàng Thị Thái Nguyên  – Chức vụ: Phó hiệu Trưởng phụ trách
Điện thoại: 0232.3585415 – Email: thquangminhb_bd@quangbinh.edu.vn