Nhà trường hướng dẫn giáo viên tổ chức dạy học trực tuyến ứng phó với diễn biến dịch COVID-19

Tháng Chín 22, 2021 9:24 chiều

Căn cứ Hướng dẫn số 172/PGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn dạy học ứng phó với diễn biến dịch COVID-19 năm học 2021-2022. Nhà trường đã hướng dẫn các tổ chuyên môn, giáo viên tổ chức thực hiện việc dạy học bằng cách đối với HS khối 1, 2 GV liên hệ với phụ huynh giao bài cho HS, hướng dẫn học sinh học qua truyền hình trên kênh VTV7, khối 3-5 giáo viên tổ chức dạy học trực tuyến để đảm bảo chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học.

241362441_1514084522271798_1656632540641456161_n
242490616_1256899514756016_8584450821506541285_n 242599853_449130619759054_2132905060214031892_n 241486419_534724584488331_4213670614450516283_n