Y tế học đường

Tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm

                    PHÒNG GD&ĐT THỊ XàBA ĐỒN  TRƯỜNG TH QUẢNG MINH B                                                          BÀI TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE THÁNG 4                 Chủ đề : Tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm Thực phẩm là nguồn cung cấp dinh dưỡng hàng ngày cho…
anh y te 1

Tuyên truyền giáo dục sức khỏe về phòng chống bệnh tiêu chảy

 PHÒNG GD&ĐT THỊ XàBA ĐỒN  TRƯỜNG TH QUẢNG MINH B                                                                             TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC SỨC KHỎE THÁNG 4                    CHỦ ĐỀ: Giáo dục sức khỏe về phòng chống bệnh tiêu chảy   1.Bệnh tiêu chảy là gì? Bệnh tiêu chảy là một bệnh truyền…

Cách phòng chống dịch Covid-19

PHÒNG GD – ĐT TX BA ĐỒN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG MINH B                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.                       CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19   Trong những ngày vừa qua, nước…

Tuyên truyền phòng chống bệnh sốt virus trong trường học

                   BÀI TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE THÁNG 3               Chủ đề : Phòng chống bệnh sốt virus trong trường học.           Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến! Hiện nay do thời tiết nắng mưa…