Tin tức

185707987_306181874551987_4799341779288974469_n

Mô hình cổng trường an toàn giao thông

Chi đoàn phối hợp với Liên đội tổ chức tốt phong trào hướng dẫn phụ huynh học sinh sắp xếp xe gọn gàng ngăn nắp trước cổng trường, nhằm phát huy tốt phong trào cổng trường ATGT.
anh y te 1

Tuyên truyền giáo dục sức khỏe về phòng chống bệnh tiêu chảy

 PHÒNG GD&ĐT THỊ XàBA ĐỒN  TRƯỜNG TH QUẢNG MINH B                                                                             TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC SỨC KHỎE THÁNG 4                    CHỦ ĐỀ: Giáo dục sức khỏe về phòng chống bệnh tiêu chảy   1.Bệnh tiêu chảy là gì? Bệnh tiêu chảy là một bệnh truyền…
174115969_285735916596583_3110604579844096668_n

Các hoạt động tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 8

Thực hiện theo kế hoạch số 393/KH-UBND tỉnh ngày 18/3/2021; kế hoạch số 1056/KH-SGDĐT ngày 26/ 3/2021; kế hoạch 424/KH-UBND ngày 23/3/2021 của UBND Thị xã ba đồn; Kế hoạch số 45/KH-PGD ngày 24/3/2021  về việc tổ chức Ngày sách Việt…
157717007_2788786988051722_7305203043705279596_n

Dạy tiết trại đọc thư viện

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG MINH B                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN     Căn cứ công văn số 126/PGDĐT-GDTH, ngày…