Hoạt động ngoại khóa

174115969_285735916596583_3110604579844096668_n

Các hoạt động tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 8

Thực hiện theo kế hoạch số 393/KH-UBND tỉnh ngày 18/3/2021; kế hoạch số 1056/KH-SGDĐT ngày 26/ 3/2021; kế hoạch 424/KH-UBND ngày 23/3/2021 của UBND Thị xã ba đồn; Kế hoạch số 45/KH-PGD ngày 24/3/2021  về việc tổ chức Ngày sách Việt…
143337711_2959668367599697_1330822208710030141_n

Sơ kết học kỳ I-Năm học: 2020-2021

 Trải qua bao khó khăn vất vả do dịch Covid-19, hai cơn bão lũ trong tháng 10 vừa qua nhưng thầy và trò trường TH Quảng Minh B luôn hoàn thành tốt nhiệm…