Hoạt động đoàn – đội

73413221_2322321351415837_2947752861175382016_o

Kế hoạch nhỏ: Hành động nhỏ – ý nghĩa lớn

Thực hiện lời Bác Hồ đã dạy: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Tùy theo sức của mình”. Trong những năm qua, đội viên nhi đồng trường tiểu học Quảng Minh B đã tham gia phong trào“Kế hoạch nhỏ” do Liên đội trường…

Đại hội liên đội

Ngày 6/10/2016 Liên đội Trường Tiểu học Quảng Minh B tổ chức Đại hội Liên đội dưới sự điều khiển của đồng chí Tổng phụ trách đội – Lê Đức Duy.