Hoạt động chuyên môn

143337711_2959668367599697_1330822208710030141_n

Sơ kết học kỳ I-Năm học: 2020-2021

 Trải qua bao khó khăn vất vả do dịch Covid-19, hai cơn bão lũ trong tháng 10 vừa qua nhưng thầy và trò trường TH Quảng Minh B luôn hoàn thành tốt nhiệm…