Hoạt động chuyên môn

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 2 CUỐI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG TH QUẢNG MINH B Họ tên:………………………………………. Lớp:……………… BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I NĂM HỌC: 2017 – 2018 MÔN: TO                        MÔN: TOÁN – LỚP 2 Thời gian làm bài: 40 phút   Điểm Bằng số:…………… Bằng chữ:…………